ทำไมต้องยื่นวีซ่าผ่าน VFSทำไมต้องยื่นวีซ่าผ่าน VFS เพราะ วีเอฟเอส โกลด์บอล VFS Global เป็นหน่วยงานเอาท์ซอร์สระดับอินเตอร์เนชั่นแนล

ทำไมต้องยื่นวีซ่าผ่าน VFS

ในปัจจุบันผู้ยื่นขอวีซ่าอาจพบว่ามีหลายสถานทูตที่ใช้บริการจากหน่วยงาน VFS เป็นผู้จัดการรับเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่า  เราคงไม่ทราบว่า ทำไมสถานฑูคต้องให้หน่วยงาน VFS มาเป็นตัวกลางทำหน้าที่รับเอกสารและส่งมอบพาสปอร์ตแทนสถานฑูต  บ้างยังไม่ทราบเลยว่าสถานฑูต กับ VFS นั้นเป็นคนละองค์กรกัน VFS ไม่มีอำนาจในการอนุมัติวีซ่าให้กับผู้สมัครท่านใด  หรือบ้างอาจยังไม่ทราบชัดเจนว่า VFS  คือ หน่วยงานอะไร ทำอะไรบ้าง และมีสถานทูตประจำประเทศใดบ้างที่ใช้บริการของ VFS ในการรับคำร้องการยื่นเอกสารขอวีซ่า

วีเอฟเอส โกลด์บอล VFS Global เป็นหน่วยงานเอาท์ซอร์สระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการทูตและหน่วย งานระดับรัฐบาลทั่วโลก ในการจัดการด้านเอกสารให้แก่องค์กรดังกล่าว วีเอฟเอสเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 (ค.ศ.2001) VFS มีศูนย์ดำเนินการเพื่อเป็นตัวแทนรับยื่นวีซ่ามากกว่า 526 ศูนย์ ใน 63 ประเทศ    นับจนถึงปัจจุบันตัวเลขผู้ใช้บริการพุ่งสูงถึง 43 ล้านคนเศษ

รายชื่อของสถานฑูตในประเทศไทยที่ใช้บริการ VFS

 

ชื่อสถานทูต

ชื่อเว็บไซต์

 • ประเทศออสเตรเลีย
http://www.vfs-au.net/
 • ประเทศเบลเยี่ยม
http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/
 • ประเทศเดนมาร์ก
http://www.vfsglobal-denmark.com/thailand/
 • ประเทศไอซ์แลนด์
http://vfsglobal-denmark.com/thailand/thai/iceland_tourist.html
 • ประเทศอินเดีย
http://www.ivac-th.com/
 • ประเทศอิตาลี
http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/
 • ประเทศญี่ปุ่น
http://www.jp-vfsglobal-th.com/
 • ประเทศเนเธอร์แลนด์
http://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/
 • ประเทศนอร์เวย์
http://www.vfsglobal.com/norway/thailand/
 • ประเทศสเปน
http://www.vfsglobal.com/spain/thailand/
 • ประเทศสวีเดน
http://www.vfsglobal.com/sweden/thailand/
 • ประเทศอังกฤษ
http://www.vfs-uk-th.com/

เมื่อท่านทราบแล้วว่า ท่านจะไปยื่นวีซ่าของประเทศอะไร ท่านทราบแล้วว่าท่านจะต้องมุ่งหน้าไปที่ใด เช่น หากท่านยื่นวีซ่าประเทศอิตาลี ท่านสามารถมุ่งไปยัง VFS ที่ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  แทนที่จะตรงไปสถานฑูตฯ ที่เพลินจิต จะได้ไม่เป็นการเสียเวลา และท่านยังสามารถใช้บริการด้านข้อมูลของ VFS เกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร และวิธีการยื่นวีซ่าได้อย่างละเอียดอีกด้วย