ทัวร์สเปนทัวร์สเปน

ทัวร์สเปน

เที่ยวกรุงมาดริด ชมโบสถ์ซานเจอโรนีโม โบสถ์โรมันคาทอลิกยุคศตวรรษที่ 16 มหาวิหารบูร์โกส เลออน มหาวิหารซานต้ามาเรีย สวยงามและดูสง่างามยิ่งนัก พระราชวังบิชอปแห่งอัสตอร์ก้า พอนเฟอราด้า ชมปราสาทอัศวินเทมพลาร์ อันสง่างาม ชมกำแพงโรมันแห่งลูโก้ กำแพงเมืองโบราณที่ถูกสร้างล้อมรอบเมืองลูโก้ อาโกรุญญา ซานติเอโกเดคอมโพสเตลา มหาวิหารซานเตียโกเดกอมโปสเตลา