กรุงโรมสถานที่เที่ยวกรุงโรม น้ำพุเทรวี บันไดสเปน ปีอัซซาเดลโปโปโล โคลอสเซียม โรมัน ฟอรัม เนินเขาปาลาติเน (Piazza Navona) วิหารแพนธีออน

กรุงโรม

กรุงโรม (Rome) หรือ โรมา (Roma)

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ แคว้นลาซิโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ ในเขตตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2.5ล้านคน ถ้ารวมเมืองโดยรอบจะมีประมาณ 4.3 ล้านคน โดยมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกับมิลานและเนเปิลส์ โรมมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาทั้งเจ็ดริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีตมากมาย เช่น ราชอาณาจักรโรมันสาธารณรัฐโรมัน และจักรวรรดิโรมัน โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้เป็น อาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันได้เป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีตั้งแต่ ค.ศ. 1870 นอกจากนี้ โรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิกอีกด้วย


น้ำพุเทรวี (อิตาลี: Fontana di Trevi, อังกฤษ: Trevi Fountain')

เป็นน้ำพุที่ตั้งอยู่ที่เทรวี ริโอเนในกรุงโรมในประเทศอิตาลี เป็นน้ำพุที่มีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกว้าง 19.8 เมตร (65 ฟุต) และน้ำพุแบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรม

น้ำพุเทรวี (อิตาลี: Fontana di Trevi, อังกฤษ: Trevi Fountain') เป็นน้ำพุที่ตั้งอยู่ที่เทรวี ริโอเนในกรุงโรมในประเทศอิตาลี เป็นน้ำพุที่มีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกว้าง 19.8 เมตร (65 ฟุต) และน้ำพุแบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรม

เป็นน้ำพุที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ชื่อ “เทรวี่” นั้นมาจากคำว่า“ตรีวิอุม” หมายถึงพบกันของถนนสามสาย เป็นอนุสรณ์สไตล์บารอค ออกแบบและก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี่ ซึ่งองค์สมเด็จสันตะปาปา ครีเมนต์ที่ 12 ได้มอบหมายให้สร้างขึ้นในปี 1732 การก่อสร้างดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งภายหลังการสิ้นพระชนม์สมเด็จสันตะปาปา ที่ เออร์บัน ที่ 8ได้หยุดชะงักลง และดำเนินการสร้างต่อมาจนแล้วเสร็จในปี 1762 รวม ใช้เวลาทั้งสิ้น 30 ปี ทางระบายน้ำ เวอร์โก้ บริเวณลานด้านหน้านั้นก่อสร้างมากว่า 2000 ปี ครั้งสมัยโรมโบราณซึ่งปกครองโดยจักรพรรดิออกัสตัส ซึ่ง ตรงเวลา 19 ปี ก่อนคริสตศักราช รูปปั้นแกะสลักที่เลิศหรูอลังการที่อวดโฉมให้ผู้ไปเยือนได้ยลนั้นได้แนวคิด จากความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าเนปจูน “เทพแห่งท้องทะเล”ว่ากันว่า หากใครที่ได้โยนเหรียญลงไปในน้ำ เขาหรือเธอผู้นั้นจะได้กลับมาเยือนอีกในสักวัน


บันไดสเปน (Spanish Steps)

บันไดสเปน (Spanish Steps) เป็นบันไดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ชื่อ Francesco de Sanctis  เชื่อมระหว่าง Piazza di Spagna และ Piazza Trinità dei Monti เป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีขั้นบันไดทั้งหมด 138 ขั้น ใช้สำหรับเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ย่าน บันไดสเปน นับว่าเป็นแหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วย นักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ จัตุรัสแห่งนี้ ถูกเรียกชื่อตามสถานฑูตสเปนซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณนั้นเอง

Spanish Steps


ปีอัซซาเดลโปโปโล (Piazza del Popolo, Roma, อิตาลี)

เป็นจัตุรัสแห่งหนึ่งในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ตามภาษาอิตาลีสมัย ใหม่แล้ว ชื่อจัตุรัสมีความหมายว่า "จัตุรัสแห่งประชาชน" แต่ในทางประวัติศาสตร์ กล่าวกันว่าชื่อนี้มีที่มาจากต้นสน (Poplar) เช่นเดียวกับชื่อของโบสถ์ซานตามาเรียเดลโปโปโลที่ตั้งอยู่ที่มุมตะวันออกเฉียงเหนือของจัตุรัส

piazza del popolo

ประดับด้วยเสาโอเบลิสก์ของอียิปต์ อายุราว 3,200 ปี ซึ่งจักรพรรติออกัสตัส นำมาจากเฮลีโอโปลิส เป็นเสาที่สร้างขึ้นเป็นเกียรติแก่กษัตริย์ราเมเซสที่ 2 แห่งอียิปต์ จึงนับเป็นเสาโอเบลิสก์ที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโรม


โคลอสเซียม (อังกฤษ: Colosseum หรือ Flavian Amphitheatre; อิตาลี: Colosseo - โคลอสโซ)

โคลอสเซียม(อังกฤษ: Colosseum หรือ Flavian Amphitheatre; อิตาลี: Colosseo - โคลอสโซ)

เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซียนแห่งจักรวรรดิโรมัน และสร้างเสร็จในสมัยของจักรพรรดิไททัส ในคริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือประมาณปี ค.ศ. 80 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน มีการออกแบบอย่างชาญฉลาดโดยสร้างให้สนามกีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬา และมีการออกแบบทางระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในสนามขณะเกิดฝนตก ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาต่างๆในปัจจุบันโคลอสเซียม (COLOSSEUM) เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจของเวสปาเรียน จักรพรรดิโรม พระองค์เริ่มครองราชย์ในปี ค.ศ.69 และด้วยความต้องการที่จะหล่อหลอมราชวงศ์ขึ้นใหม่สำหรับตระกูลของพระองค์ จึงริเริ่มโครงการก่อสร้างขนาดมหึมาขึ้น โดยโคลอสเซียมเป็นส่วนหนึ่งในนั้น และนี่ทำให้โคลอสเซียมเป็นสนามกีฬาของโรมที่ใหญ่ที่สุดและแพงที่สุดเท่าที่ มีการสร้างขึ้น ด้วยทรัพย์สินตั้งแต่โต๊ะไปจนถึงเชิงเทียนทองคำแท้ที่โรมปล้นมาจากการยึดพระ วิหารที่เยรูซาเลม มันจุผู้คนได้ราว 55,000 คน และสร้างเสร็จในปี ค.ศ.80 เพื่อใช้แทนสนามกีฬาไม้ซึ่งถูกเผาไปในรัชสมัยของ จักรพรรดิเนโร ด้วยเทคนิคการสร้างชั้นเลิศของโรมที่ใช้คอนกรีตที่ทำมาจากทรายภูเขาไฟเท่า นั้น จึงทำให้ สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่โตซึ่งสูงถึง 160 ฟุตนี้ได้สำเร็จ เพราะมันช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กลายเป็นวัสดุพิเศษและสามารถแข็งตัวได้ แม้กระทั่งในน้ำ แม้จะมีขนาดใหญ่และจุคนได้มากมายขนาดนั้น แต่ด้วยโถงทางเดินและบันไดซึ่งนำไปสู่ทางเข้า 76 ช่องทางก็สามารถทำให้ผู้ชม 55,000 คน ไปสู่ที่นั่งของตนได้ภายในเวลาไม่กี่นาที ยังไม่รวมทางเดินใต้ดินที่เหมือนกับเขาวงกต ห้องโถงต่างๆ ที่มีไว้ให้นักสู้เตรียมตัวและเตรียมสัตว์ป่าให้พร้อม และเวทีที่ยกขึ้นด้วยรอกเพื่อปิดบังประตูกลบนพื้นสังเวียน ที่ช่วยความตื่นเต้นให้กับผู้ชม


โรมัน ฟอรัม (Roman Forum)

Forum  บางครั้งก็มักจะเรียกว่า  Forum Romanum ซึ่งเป็นชื่อดั้งเดิมภาษาลาติน  Roman Forum ตั้งอยู่ระหว่าง เนินเขา Palatine และเนินเขา Capitoline ของกรุงโรม  สถานที่นี้เป็นใจกลางของอารยธรรมโรมันโบราณที่รุ่งเรือง ซึ่งเรืองอำนาจราว 1,000 ปี โดยประชาชนส่วนใหญ่มักจะเรียกกันว่า “Forum Magnum” หรือเพียงแค่ "Forum"

Roman Forum ตั้งอยู่ระหว่าง เนินเขา Palatine และเนินเขา Capitoline ของกรุงโรม

พื้นที่บริเวณโฟรั่มนี้เดิมเป็นพื้นที่ซึ่งมีน้ำอุดมสมบูรณ์  และ จึงมีการสร้างระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ไปสู่แม่น้ำไทเบอร์ จากนั้นก็มีผู้คนมากมายเริ่มที่จะตั้งถิ่นฐานระหว่างเนินเขาทั้งสอง จุดเริ่มต้นของโฟรั่มนี้สัมพันธ์กับสัญาพันธมิตรระหว่าง Romulus ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกของโรมที่ปกครองเนินเขา Palatine กับ Titus Tatius ผู้เป็นคู่แข่งของ Romulus ซึ่งครองเนินเขา Capitoline โฟรัมนี้สร้างไว้เพื่อเป็นจตุรัสประจำเมืองและจุดศูนย์กลางที่ประชาชนจะมา รวมตัวกันเพื่อตัดสินคดีความ ลัทธิศาสนา และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเมือง ยิ่งไปกว่านั้นยังได้รับการยกให้เป็นศูนย์กลางของสาธารณรัฐและจักรวรรดิอีกด้วย


เนินเขาปาลาติเน (Palatine)

เชื่อกันว่าที่นี่ คือบ้านของ โรมิวลุส ผู้ก่อตั้งกรุงโรม เพราะมีร่องรอยของกระท่อม 3 หลัง (Romulus’ Iron-Age Huts) ที่สร้างขึ้นราว 700 ปี ก่อนศริสตกาล

Palatine Stadium Domitianus


จัตุรัสนาโวนา (Piazza Navona)

จัตุรัสนาโวนา (อิตาลี: Piazza Navona) เป็นจัตุรัสรูปวงรียาว แห่งหนึ่งในกรุงโรม เคยเป็นสนามกีฬาโรมันโบราณสมัยจักรพรรดิโดมิเชียน ตั้งอยู่ท่ามกลาง อาคารสถาปัตยกรรม สมันเรอเนสซองซ์และบารอก สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่ชื่อว่า Stadium of Domitian ซึ่งชาวโรมันจะเดินทางมาที่นี่เพื่อชม agones ("กีฬา") โดยในสมัยนั้นสถานที่แห่งนี้รู้จักในชื่อว่า 'Circus Agonalis' (สนามกีฬา) เชื่อกันว่าชื่อของจัตุรัสนี้มาจากการเรียกชื่อสถานที่เพี้ยนจาก 'in agone' เป็น 'navone' จนกระทั่งกลายมาเป็น 'navona' ในที่สุด

จัตุรัสนาโวนา (Piazza Navona)


วิหารแพนธีออน (Pantheon)

หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของสถาปัตยกรรมอาณาจักรโรมันโบราณ อายุราว 2,000 ปี สร้างขึ้นเมื่อ 17 ปี ก่อนคริสตกาล โดย มาร์คัส อากริปปา บุตรเขยจักรพรรดิออกัสตัส สร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ให้เป็นที่สิงสถิตย์เหล่าเทพเจ้าโรมัน

Pantheon-in-Rome