ปอมเปอีปอมเปอี

ปอมเปอี

ปอมเปอี

ถูกฝังอยู่ไต้ลาวาจากการระเบิดของภูเข้าไฟวิสุเวียส (Vesuvius) หรือเวชูวิโอ (Vesuvio) ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ใกล้เมือง เมื่อเช้าวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 79 ไม่มีใครคาดคิดว่าภูเขาที่พวกชาวเมืองเห็นอยู่ทุกวันจะปะทุขึ้นอย่างรุนแรง ปล่อยมวลลาวาร้อนแรงแดงฉานพวยพุ่งออกมามากมาย เมื่อลาวาแข็งตัวก้เย็นลงเป็นหินก้อนกลม ตกใส่บ้านเรือนเหมือนห่าฝน ปอมเปอีและเฮอร์คูลาเนอุม (Herculaneum) เมื่อทางเหนือที่ไม่ไกลกันนัก จมอยู่ใต้กองหินลาวาขี้เถ้าหนา 6 เมตร ฝังบ้านเมืองและชาวเมืองที่อาศัยอยู่รวมกันเอาไว้ เป็นนครที่สาปสูญไปเกือ 1,700 ปี จึงมีคนขุดค้นพบ โดย โจแกง เดอ อัลคูบิแอร์ (Joaquin de Alcubierre) วิสวกรของกาํตรย์แห่งเนเปิลส์ ได้พบซากเมืองโดยบังเอิญขณะที่เขาสำรวจหาแหล่งน้ำ เขาได้พบภาพเขียนฝาผนังที่สียังสดใส เมื่อ ค.ศ. 1748 และโพรงหินที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์กำลังหนีตายในท่าทางต่าง ๆ การสำรวจไม่ได้จริงจัง จนร้อยปีต่อมา จูเซปเป ฟีโอเลลี (Guiseppe Fiorelli) นักโบราณคดี ชาวอิตาเลียนได้สำรวจโดยการขุดไปทีละหลัง จนปรากฏเผยให้ชาวโลกเห็นอีกครั้ง


ภาพแสดงทั้งเมืองปอมเปอี


 

สมบัติสิ่งของเครื่องใช้ที่คงสภาพ
สมบัติสิ่งของเครื่องใช้ที่คงสภาพจากการทับถมราว 2,000 ปี

 

ชาวเมืองโบราณที่ไม่สามารถเอาตัวรอดได้เพราะทั้งเมืองถูกทับถมอย่างรวดเร็ว
ชาวเมืองโบราณที่ไม่สามารถเอาตัวรอดได้เพราะทั้งเมืองถูกทับถมอย่างรวดเร็ว

 

โครงสร้างกำแพงของเมืองโบราณปอมเปอีที่ยังคงแข็งแรง
โครงสร้างกำแพงของเมืองโบราณปอมเปอีที่ยังคงแข็งแรง


ค้นพบว่ามีหลักฐานแสดงถึงรุ่งเรืองหลายด้าน อย่างโรงละคร ภาพวาด กายกรรม การต้อสู้ของนักโทษ สถานที่พบปะสังสรรค์ ด้านการค้า มีโรงงานย้อมผ้า หินโม่แป้ง เตาอบโรงงาน

เวลาเปิด-ปิด เมษายน -ตุลาคม 08.30-19.30 น. หยุดจำหน่ายตั๋วเวลา 18.00 น. , พฤษจิกายน – มีนาคม 08.30-17.00 น. หยุดจำหน่ายตั๋ว 15.30

หยุดวันที่ 1 มกราคม, 1 พฤษภาคมและ 25 ธันวาตม

ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 11 ยูโร เด็ก 5.5 ยูโร


ภูเขาไฟวิสุเวียส

ภูเขาไฟวิสุเวียส (อังกฤษ: Mount Vesuvius) ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองนาโปลี(เนเปิลส์) เหนืออ่าวเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับเพียงแห่งเดียวในแผ่นดินใหญ่ยุโรป มีความสูง 1,281 เมตร ปากปล่องมีเส้นรอบวง 1,400 เมตร ลึก 216 เมตร การระเบิดครั้งที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม ปี พ.ศ. 622 (ค.ศ. 79) เถ้าถ่านได้ทับถมเมืองปอมเปอีและเฮอร์คิวเลเนียมทั้งเมือง แต่การระเบิดครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2487 (ค.ศ. 1944)

ภูเขาไฟวิสุเวียส
ปากปล่องภูเขาไฟวิสุเวียส (Mount Vesuvius)

 

ทางเดินขึ้น ภูเขาไฟวิสุเวียส
ทางเดินขึ้น ภูเขาไฟวิสุเวียส