โบโลญญาโบโลญญา Bologna เมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงทางด้านท่องเที่ยวและเป็นเมืองหลวงของแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา (Emilia-Romagna) 1 ใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในหุบเขาโป ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี โดยตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโปกับเทือกเขาแอเพน

โบโลญญา

เมืองโบโลญญา" (Bologna) คือเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงทางด้านท่องเที่ยวและเป็นเมืองหลวงของแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา (Emilia-Romagna) 1 ใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในหุบเขาโป ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี โดยตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโปกับเทือกเขาแอเพนไนน์ 

นอกจากนี้แล้ว เมืองโบโลญญายังเป็นหนึ่งในเมืองยุคกลางที่ได้รับการเก็บรักษาไว้ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งในและชาวต่างชาติ ด้วยชื่อเสียงในเรื่องความสวยงาม และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดคือ "Alma Mater Studiorum" นั่นจึงส่งผลให้เมืองโบโลญญาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนามากที่สุดในอิตาลีอีกด้วย 

alma-mater-studiorum
อีกมุมมองน่าหลงไหลของ Alma Mater Studiorum

สำหรับการท่องเที่ยวในเมืองโบโลญญานั้น สถานที่ท่องเที่ยวหลักที่คุณจะต้องไม่พลาดไปเยือน คือ การไปเยือน "เปียสซ่า มัจโจเล่" (Piazza Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในใจกลางของส่วนเมืองเก่า ที่ล้อมรอบด้วยโบสถ์ซาน เปโตรนิโอ (Basilica of San Petronio) ซิตี้ฮอล ( City Hall ) ลานน้ำพุเทพเนปจูน (Fontana del Nettuno) และ อาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา (Palazzo del Podesta) 

Piazza Maggiore
จัตุรัส เปียสซ่า มัจโจเล่" (Piazza Maggiore) ในยามค่ำคืน

Basilica San Petronio
ภายในโบสถ์ซาน เปโตรนิโอ (Basilica of San Petronio)

โบสถ์คริสต์ (รวมทุกนิกาย) ที่ใหญ่เป็นอันดับ 15 ของโลก (วัดจากขนาดตารางเมตร) มหาวิหารนี้เป็นของพระศาสนจักร คาทอลิก มีขนาด 7,920 ตารางเมตร อาสนวิหารนี้ใช้เวลาสร้าง 564 ปี (ค.ศ.1390-1954) มหาวิหารนี้ สร้างเพื่อถวายแด่ "นักบุญเปโตรนิโอ" พระสังฆราชองค์แรกของโบโลญญ่า สร้างตามโครงการของสภาเมืองโบโลญญ่า ซึ่งต้องการถวายให้กับพระศาสนจักรคาทอลิก

ลานน้ำพุเทพเนปจูน (Fontana del Nettuno)
ลานน้ำพุเทพเนปจูน (Fontana del Nettuno)