ทัวร์โปรตุเกสทัวร์โปรตุเกส

ทัวร์โปรตุเกส

ลิสบอน แหลมโรกา  (Capo Da Roca)  ซินทรา-ฟาติมา-โกอิมบรา เมืองซินทรา (Sintra) เมืองฟาติมา (Fatima)  โบสถ์แม่พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica) โบสถ์โรมันคาทอลิก เมืองโกอิมบรา (Coimbra) แม่น้ำมอนเดโก (Mondego) เอมีเนียม โกอิมบรา-ปอร์โต้-ซาลามังกา เมืองปอร์โต้ (Porto) ไวน์ปอร์โต้ แม่น้ำโดรู ชมย่านจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade สถานีรถไฟ Sao Bento โบสถ์ Se de Porto อายุกว่าพันปี