เรียนภาษาอิตาเลียนเรียนภาษาอิตาเลียน

เรียนภาษาอิตาเลียน

ตัวอักษรในภาษาอิตาเลียน

ตัวอักษรในภาษาอิตาเลียนมีทั้งหมด 21 ตัว จะเขียนเหมือนภาษาอังกฤษแต่อ่านออกเสียงต่างกัน ดังต่อไปนี้

a อา           b บี            c ชี             d ดี             e เอ           f เอฟเฟ่        g จี

h อัคกะ       i อิ              l เอลเล่      m เอ็มเม่      n เอ็นเน่     o โอ             p ปี

q กู             r เอรเร่        s เอ็สเซ่      t ที             u อู            v วู               z เซต้า


สระในภาษาอิตาเลียน

สระในภาษาอิตาเลียนมีทั้งหมด 5 ตัว ได้แก่

a อา           e เอ            i อิ              o โอ            u อู


ตัวอย่างการออกเสียงในภาษาอิตาเลียน

สระ  a   อ่านออกเสียง  อา       เช่น    mamma      มามม่า (แม่)

สระ  e   อ่านออกเสียง  เอะ      เช่น    America      อาเมะริกา (อเมริกา)

สระ  e   อ่านออกเสียง  เอ        เช่น    penna         เปนนา (ปากกา)

สระ   i   อ่านออกเสียง   อิ         เช่น    itlia             อิตาเลีย (อิตาลี)

สระ  o   อ่านออกเสียง  โอ        เช่น    come          โคเม่ (อย่างไร)

สระ  o   อ่านออกเสียง  ออ        เช่น    porta           ปอร์ต้า (ประตู)

สระ  u   อ่านออกเสียง   อู         เช่น    luna             ลูน่า (พระจันทร์)

 

พยัญชนะ  c     เมื่อตามด้วยสระ   e   หรือ   i   อ่านออกเสียงเทียบได้กับ    ช

                       เช่น     cibo   ชีโบ้  (อาหาร),   cento     เช็นโต่ (หนึ่งร้อย)

พยัญชนะ   c    เมื่อตามด้วยสระ   a   หรือ o   หรือ  u  อ่านออกเสียงเทียบได้กับ   ค

                       เช่น     camera   คาเมรา (ห้อง),  costo  คอสโต้ (ราคา),  cucina   คูชิน่า (ครัว)

พยัญชนะ   g    เมื่อตามด้วยสระ  e  หรือ  i  อ่านออกเสียงเทียบได้กับ   จ

                       เช่น     gennaio    เจ็นนาอิโย  (มกราคม),   gita    จีตะ (การเดินทาง)

พยัญชนะ   g    เมื่อตามด้วยสระ  a  หรือ  o  หรือ  u  อ่านออกเสียงเทียบได้กับ   ก

                       เช่น     gamba    กามบ้า (ขา),  gonna   กอนน่า (กระโปรง),  guida  กวีด้า (ขับ)

 

พยัญชนะควบ   ch   อ่านออกเสียงเป็น   ค

                              เช่น     chiesa     คีเอสะ (โบสถ์),    chi   คิ๊ (ใคร)

พยัญชนะควบ   gh   อ่านออกเสียงเป็น   ก

                              เช่น     ghiaccio     กีอัชโช่ (น้ำแข็ง),   ghiandola     กีอันโด่ละ (ต่อม)

พยัญชนะควบ   gl   เมื่อตามด้วยสระ   i   อ่านออกเสียงเป็น    ลย + เสียงสระ

                             เช่น     figlio    ฟึล-โย (ลูกชาย),   figlia    ฟีล-ยา (ลูกสาว)

พยัญชนะควบ   gn   อ่านออกเสียงเป็น   นญ  +  เสียงสระ

                              เช่น     bagno     บานโญ่ (อาบน้ำ),    campagna   คามปานญ่า (ชนบท)

พยัญชนะควบ   sc   เมื่อตามด้วยสระ   e   หรือ   i   อ่านออกเสียงเป็น   ช

                              เช่น     sciare   ชิอาเร่ (เล่นสกี) ,     scendere     เช็นเดเร่ (ลง)

พยัญชนะควบ   sc   เมื่อตามด้วยสระ   a  หรือ  o  หรือ   u   อ่านออกเสียงเป็น   สค

                              เช่น     scarpe     สคาร์เป่ะ (รองเท้า),   scottura   สค็อตตูร่า (ไหม้เกรียม) scuola     สควอล่า (โรงเรียน)

 

ตัวอักษรในภาษาอิตาเลียน

  • ตัวอักษรในภาษาอิตาเลียนมีทั้งหมด 21 ตัว จะเขียนเหมือนภาษาอังกฤษแต่อ่านออกเสียงต่างกัน ดังต่อไปนี้

a อา           b บี            c ชี             d ดี             e เอ           f เอฟเฟ่        g จี

h อัคกะ       i อิ              l เอลเล่      m เอ็มเม่      n เอ็นเน่     o โอ             p ปี

q กู             r เอรเร่        s เอ็สเซ่      t ที             u อู            v วู               z เซต้า

 

สระในภาษาอิตาเลียน

  • สระในภาษาอิตาเลียนมีทั้งหมด 5 ตัว ได้แก่

a อา           e เอ            i อิ              o โอ            u อู

 

ตัวอย่างการออกเสียงในภาษาอิตาเลียน

สระ  a   อ่านออกเสียง  อา       เช่น    mamma      มามม่า (แม่)

สระ   อ่านออกเสียง  เอะ      เช่น    America      อาเมะริกา (อเมริกา)

สระ  e   อ่านออกเสียง  เอ        เช่น    penna         เปนนา (ปากกา)

สระ   i   อ่านออกเสียง   อิ         เช่น    itlia             อิตาเลีย (อิตาลี)

สระ  o   อ่านออกเสียง  โอ        เช่น    come          โคเม่ (อย่างไร)

สระ  o   อ่านออกเสียง  ออ        เช่น    porta           ปอร์ต้า (ประตู)

สระ  u   อ่านออกเสียง   อู         เช่น    luna             ลูน่า (พระจันทร์)

 

พยัญชนะ  c     เมื่อตามด้วยสระ   e   หรือ   i   อ่านออกเสียงเทียบได้กับ   

                       เช่น     cibo   ชีโบ้  (อาหาร),   cento     เช็นโต่ (หนึ่งร้อย)

พยัญชนะ   c    เมื่อตามด้วยสระ   a   หรือ o   หรือ  u  อ่านออกเสียงเทียบได้กับ   

                       เช่น     camera   คาเมรา (ห้อง),  costo  คอสโต้ (ราคา),  cucina   คูชิน่า (ครัว)

พยัญชนะ   g    เมื่อตามด้วยสระ  e  หรือ  i  อ่านออกเสียงเทียบได้กับ  

                       เช่น     gennaio    เจ็นนาอิโย  (มกราคม),   gita    จีตะ (การเดินทาง)

พยัญชนะ   g    เมื่อตามด้วยสระ  a  หรือ  o  หรือ  u  อ่านออกเสียงเทียบได้กับ  

                       เช่น     gamba    กามบ้า (ขา),  gonna   กอนน่า (กระโปรง),  guida  กวีด้า (ขับ)

 

พยัญชนะควบ   ch   อ่านออกเสียงเป็น  

                              เช่น     chiesa     คีเอสะ (โบสถ์),    chi   คิ๊ (ใคร)

พยัญชนะควบ   gh   อ่านออกเสียงเป็น  

                              เช่น     ghiaccio     กีอัชโช่ (น้ำแข็ง),   ghiandola     กีอันโด่ละ (ต่อม)

พยัญชนะควบ   gl   เมื่อตามด้วยสระ   i   อ่านออกเสียงเป็น    ลย + เสียงสระ

                             เช่น     figlio    ฟึล-โย (ลูกชาย),   figlia    ฟีล-ยา (ลูกสาว)

พยัญชนะควบ   gn   อ่านออกเสียงเป็น   นญ  +  เสียงสระ

                              เช่น     bagno     บานโญ่ (อาบน้ำ),    campagna   คามปานญ่า (ชนบท)

พยัญชนะควบ   sc   เมื่อตามด้วยสระ   e   หรือ   i   อ่านออกเสียงเป็น  

                              เช่น     sciare   ชิอาเร่ (เล่นสกี) ,     scendere     เช็นเดเร่ (ลง)

พยัญชนะควบ   sc   เมื่อตามด้วยสระ   a  หรือ  o  หรือ   u   อ่านออกเสียงเป็น   สค

                              เช่น     scarpe     สคาร์เป่ะ (รองเท้า),   scottura   สค็อตตูร่า (ไหม้เกรียม)

scuola     สควอล่า (โรงเรียน)

- See more at: http://www.italysmile.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80/#sthash.T4pI7oLn.dpuf